Úvod

Vítejte …
Stránky jsou psány v českém jazyce a do jiných jazyků jsou on-line předkládány pomocí Google translator. Je možné, že překlad právě do vašeho jazyka nemusí být úplně správný. Pamatujte prosím na to, že překlad je vytvářen pouze pomocí chytrého stroje.

Tento web zachycuje různé střípky, nalezené v čase a prostoru a hlavně posbírané samotným životem. Obsah bude na některé návštěvníky asi působit poněkud rozstříštěným dojmem. K tomu mohu říct jen jediné: ano – plným právem.

Nedělám si ambice na “tématický” web. Jen jsem došel do bodu, kdy mi přišlo dobré mít místo pro zachycení a zveřejnění některých informací. Zabývám se mnohými věcmi. K některým se opakovaně vracím, jiné se objeví a zase zmizí. A jsou i témata, která zůstávají trvale – asi bych je označil jako věčná.

Tak ať se vám tu líbí! A pokud naleznete něco smysluplného pro Vás, pak mi bylo potěšením.

Petr Štecha